บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ให้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันกำลังขยายกิจการและต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ
Benefits
  • - เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
  • - ที่พัก (กรณีต่างจังหวัด)
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
  • - ค่าเดินทาง (ตามลักษณะงาน)
  • - อื่นๆ
Contacts
บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
29/47 ถนนประเสริฐมนูกิจ
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230