เป็นบริษัทฯผู้ผลิต ขาย และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ และของเหลวRO, UF, NF, EDI พร้อมอุปกรณ์ครบวงจร จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - เครื่องแบบ
  • - โบนัสและ
  • - อื่น ๆ ตามนโยบายของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
Liquid Purification Engineering International
68/102 หมู่ 6
Sao Thong Hin Bang Yai Nonthaburi 11140
Website: www.lpe.co.th
See Map