บริษัท เครเดนเชียล กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร, ขนมขบเคี้ยว ส่งให้กับห้างแม็คโคร, โลตัส และ ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
Benefits
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ -ปรับเงินเดือนประจำปี -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เครเดนเชียล กรุ๊ป จำกัด
ตึก B ชั้น 2 อาคารศุภาลัยปาร์ค เลขที่ 688/96 ถ.ศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250