ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ"หมู่บ้านอิ่มอัมพร" เป็นโครงการที่สั่งสมประสบการณ์ ในการดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี มีโครงการที่แล้วเสร็จมากกว่า 10 โครงการ มีบ้านที่สร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้ามากกว่า 2,000 หลัง
Benefits
  • - อาหารกลางวัน
  • - ค่าน้ำมันรถ กรณีเดินทางไกล
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
  • - Outing ประจำปี
  • - แต๊ะเอีย
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
12 Bangchuaknang
Bang Chueak Nang Taling Chan Bangkok 10170
Fax: 02-410-4641
See Map