JobThai
Vintage Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท จัดหางาน วินเทจ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้านการให้บริการจัดหางาน จ้างเหมาแรงงาน และ สรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆให้แก่บริษัทหลายแห่งในญี่ปุ่น และ เมื่อบริษัทที่ญี่ปุ่นอยู่ตัว จึงได้มาจัดตั้งบริษัทขึ้นที่เมืองไทย ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการรับเหมาแรงงาน และ สรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆให้กับผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นบริษัทในเครือของชาวญี่ปุ่นด้วยกัน ไม่เฉพาะแต่ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น การให้บริการนี้ยังรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
Benefits
- ตามตกลง
zero position en
Contacts
Vintage Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
91 ถนนศรีราชานคร 2
Si Racha Si Racha Chon Buri 20110