บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ก่อนตั้งขึ้นในปี 2537 ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคชนิดต่าง ๆ ในหลายกลุ่มยา เช่น ยาน้ำ ยาครีม ยาแคปซูล ฯลฯ รวมถึงยาใช้ภายนอก ภายใต้การผลิตของ บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
Benefits
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
5 Positions
1.
Oct 19, 2019
นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
pinlocation
Sai Noi, Nonthaburi
salary icon
15,000 ขึ้นไป
2.
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
pinlocation
Sai Noi, Nonthaburi
salary icon
Not specified
3.
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่ไอที
pinlocation
Sai Noi, Nonthaburi
salary icon
ไม่ระบุ
4.
Oct 19, 2019
product specialist
pinlocation
Sai Noi, Nonthaburi
salary icon
Not specified
5.
Oct 19, 2019
เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
pinlocation
Sai Noi, Nonthaburi
salary icon
Not specified
Contacts
96/3 หมู่ที่ 6
Rat Niyom Sai Noi Nonthaburi 11150
Tel.: 02-985-5855 ต่อ 185
Fax: 02-985-5860
Directions
รถส่วนตัว หรือรถสาธารณะ รถรับส่งของบริษัทฯ