JobThai
DK design and furnishing
D.K Design and Furnishing LTD.,Part เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากมาย ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น แต่เรายังดำเนินธุรกิจก้าวไกลถึงต่างประเทศ เช่น มาเลเชีย อินโดนีเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างอาคาร ตึกสำนักงาน ตลอดจนออกแบบตกแต่งภายใน...
Benefits
- ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยง (ในกรณีที่ออกไซต์งานต่างจังหวัด)
zero position en
Contacts
DK design and furnishing
14 senanikom1 soi21 ladpraw
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok