บจก.เจริญภัณฑ์สามชุกฟีดมิลล์
ลักษณะกิจการ เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรทันสมัยขนาดใหญ่ และโรงงานอาหารสัตว์ครบวงจร ปัจจุบันเราได้ขยายธุรกิจในส่วนของโรงงานตัดแต่งเนื้อหมู และร้านค้าปลีก
- เงินเดือน ตามโครงสร้าง - ค่าตำแหน่ง - ที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ(กรณีสัตวบาลพักอยู่ในฟาร์ม) - ประกันสังคม
บจก.เจริญภัณฑ์สามชุกฟีดมิลล์
99/9 หมู่1
Nong Phak Nak Sam Chuk Suphan Buri 72130