ลักษณะกิจการ
เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรทันสมัยขนาดใหญ่ และโรงงานอาหารสัตว์ครบวงจร ปัจจุบันเราได้ขยายธุรกิจในส่วนของโรงงานตัดแต่งเนื้อหมู และร้านค้าปลีก
Benefits
  • - เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ(กรณีสัตวบาลพักอยู่ในฟาร์ม)
  • - ประกันสังคม
2 Positions
1.
Oct 15, 2019
พนักงานฝ่ายบุคคล HR
pinlocation
Sam Chuk, Suphan Buri
salary icon
15,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
2.
Oct 15, 2019
ช่างไฟฟ้า (ชาย/หญิง)
pinlocation
Sam Chuk, Suphan Buri
salary icon
15,000-20,000 หรือตามประสบการณ์
Contacts
99/9 หมู่1
Sam Chuk Sam Chuk Suphan Buri 72130
Tel.: 086-060-1021หรือ add line rungpokwanvit
Line ID: rungpokwanvit