JobThai
ดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยเริ่มให้บริการด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย (Vulnerability Assessment) และการทดสอบการโจมตีและเจาะระบบเครือข่าย (Penetration Test) จากนั้นจึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IT Security สัญชาติไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRAN” (Security Revolution Analysis Network)โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ การผลิตสินค้า การให้บริการหลังการขาย พร้อมเสนอบริการ IT Security ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบยั่งยืนที่คนในชาติเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
Benefits
ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ,ท่องเที่ยวประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด
48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ14
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210