บริษัท เรืองศิริการเกษตร จำกัด
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับฟาร์มสุกรครบวงจร มีแม่พันธุ์ประมาณ 4000 แม่ ซึ่งมีสองสาขาคือ อำเภอ กุดรัง มหาสารคาม และ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงเป็นแบบผสมผสาน มีทั้งแบบอีแวป และ โรงเรือนเปิด
Benefits
- บ้านพัก น้ำ ไฟฟ้า ฟรี - มีโบนัสจากผลประกอบการทุกเดือน - ค่าตำแหน่ง. - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน ผ่าน5เดือน
Contacts
บริษัท เรืองศิริการเกษตร จำกัด
สาขา 2 ที่อยู่ 92 หมู่5 ตำบล กุดรัง อำเภอ กุดรัง มหาสารคาม 44110 สาขา 1 ที่อยู่ 144/9 หมู่ 22
Ban Phai Ban Phai Khon Kaen 40110
Directions
รถยนต์ รถประจำทาง
See Map