ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2519 และดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์-เครื่องวัด ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับความเชื่อถือ ระดับสากล เช่น ผลิตภัณฑ์PLC ยี่ห้อ Siemensเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Shinko,ระบบออโตเมชั่น Autonics และนิวส์เมติกJXPC และชุดฝึกทางด้านการศึกษาสำหรับสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในแผนกไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์ และ ช่างยนต์ รับจัดอบรม สัมมนา ในหัวข้อเรื่องทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
-Incentive -โบนัส(พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน) -การปรับค่าจ้างประจำปี (จัดให้มีการปรับค่าจ้างพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน) -เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานกรณี บิดามารดาเสียชีวิต,แต่งงาน,อุปสมบท,เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลและพนักงานเสียชีวิต -การลาหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานมีสิทธิลาได้ 6-10 วัน/ปี(แล้วแต่อายุงาน) -วันหยุดตามประเพณี(อย่างน้อย 13 วัน/ปี) -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -sale (ทำยอดได้ตามเป้า)TOP SALES จะได้รางวัลไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยวต่างประเทศ -sale ผู้ทำงานดีเด่น จะได้คัดเลือกไปเที่ยวต่างประเทศ -sale ผู้มีความสามารถ จะส่งไปฝึกงานที่ต่างประเทศ -ส่งพนักงานไปฝึกอบรม และ สัมมนานอกสถานที่ โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นๆ -งานเลี้ยงประจำปี(เป็นการจัดกิจกรรมของบริษัท ต่างประเทศหรือในประเทศ ปีละ1 ครั้ง)
ติดต่อ
บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด
748/12 ถ.พหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: http://www.gic.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้าBTS ลงสถานีสะพานควาย
  • รถไฟฟ้าMRT สถานีกำแพงเพชร,สถานีจตุจักร
  • รถโดยสารประจำทาง สาย 8 38 517