บริษัท วงศ์จิรา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริการขนส่งสินค้า
ซื้อมา-ขายไป เชื้อเพลิงแข็ง
Benefits
  • ประกันสังคม,ชุดฟอร์มพนักงาน,ค่าอาหารกลางวัน,วันหยุดประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วงศ์จิรา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
37 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Website: Facebook : บริษััท วงศ์จิรา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด