บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลก้อนและน้ำหวานเข้มข้น ตรา เฮลซ์บลูบอย
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
14/2 ซ.เสรีไทย 58 บางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Directions
  • รถเมลล์สาย 27 สาย 131 สาย 526, เดินทางโดยรถส่วนตัว
  • รถตู้
See Map