บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ขาย-ให้เช่า-ซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ มีเป้าหมายขยายธุรกิจในประเทศไทย มีความต้องการบุคลากรที่จะก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมๆกัน
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ (PA)
 • - เบี้ยขยันสูงสุด 1,200 บาท
 • - เบี้ยเลี้ยง กรุงเทพฯ(50 บาท), ปริมณฑล(100 บาท)
 • - เงินตอบแทนพิเศษ
 • - โบนัส
 • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • - ค่าโทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด
117 ถ.ร่มเกล้า
Saensaep Min Buri Bangkok 10510
Directions
 • - รถเมล์
 • - รถตู้
 • - รถสองแถว