JobThai
บริษัท โกร แอนด์ แกรนด์ จำกัด
บริษัท เปิดดำเนินธุรกิจมาเป็น 10 ปี ในด้านการผลิตปัจจุบันจึงจะปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มยอดขายและนำแบรนด์ ของเรามาจัดทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขี้น
Benefits
- เราจะมีประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคมให้
zero position en
Contacts
บริษัท โกร แอนด์ แกรนด์ จำกัด
อาคาร vision 1 ชั้น 5 (105) ถ.วัชรพล 55/8
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230
Directions
ซ.รามอินทรา 55 ถ.วัชรพล ตึกธนาคาร TMB ชั้น 5