เป็นผู้นำการผลิตงานรีดอลูมิเนียมตามมาตรฐานของลุกค้า และผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2520 มีความมั่นคง กำลังเพิ่มการผลิตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
Benefits
 • เงินรางวัล/ โบนัสประจำปี
 • เงินปรับประจำปี (ตามผลงาน)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ากะ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานกีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ฝึกอบรม/ สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • ทุนการศึกษาเล่าเรียนของบุตร
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
เลขที่ 110-112 ถนนเฉลิมเขตร์ 1
Wat Thepsirin Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10110
Tel.: 02-621-6235-9 ต่อ 123