JobThai
Washeng Development Group Co.,Ltd
Washeng Development Group Co.,Ltd/ สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์,การก่อสร้าง,การขนส่งระหว่างประเทศ,การบริการด้านชิปปิ้ง,บริการจัดทำวีซ่าชาวจีนและชาติอื่นๆ,ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท,จัดทำบัญชี
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส - ลาพักร้อน
zero position en
Contacts
Washeng Development Group Co.,Ltd
55 หมู่ 5 ถนนรังสิต-นครนายก
Bueng Yitho Thanyaburi Pathum Thani 12310
Directions
บริษัทฯอยู่ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใกล้กับโรงเรียนสยามนานาชาติรังสิต