JobThai
Winner Casting Accessories Co,.Ltd.
ขายสินค้าในอุตสาหกรรม แฟชั่นและอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้า
zero position en
Contacts
Winner Casting Accessories Co,.Ltd.
13 ถนนพรมแดน
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Directions
เข้าซอยเอกชัย 131 มาประมาณ 50 เมตรลงสะพานเล็กๆ มีตึกสีชมพู และมีแท็กซี่จอดเยอะๆ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย เป็นซอยตันสั้นๆสุดซอย อาคารอยู่ด้านซ้ายมือ