บริษัทฯ ผลิตระบบสายพานลำเลียงและชั้นวางสินค้าอัตตโนมัติ (Chain conveyor system & Rack) ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศ และ เป็นบริษัทในเครือ DAIFUKU CO., LTD. JAPAN
บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ประจำที่โรงงานชลบุรี โดยมีคุณสมบัติดังนี้
สวัสดิการ
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าอาหาร
  • - โบนัสประจำปี
  • - อิ่นๆ ตามระเบียบสวัสดิการบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 150/46 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230
ใช้งานแผนที่