บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำประหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Benefits
1.ค่าเป้าหมายงาน 2.เบี้ยขยัน 3.ค่ากะ 4.ค่าตำแหน่ง 5.ค่าอายุงาน 6.ค่าดูแลรักษารถ 7.โอที 8.ชุดยูนิฟอร์ม 9.บ้านพักพนักงาน 10.โบนัสประจำปี
Contacts
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
88/11 ม.14
Sala Lamduan Mueang Sa Kaeo Sa Kaeo 27000