บริษัท โคเรียน ไทย เกทเวย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
นำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เราจะนำพาองค์กรและสมาชิกทุกคนไปสู่ความสำเร็จพร้อมกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคเรียน ไทย เกทเวย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
11 อาคารงามบุญสิน ชั้น7 พระรามเก้าซอย 54 ถนนพระรามเก้า
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.ktg-holdings.com
วิธีการเดินทาง
  • บริษัทอยู่เยื่องกับ The Nine Community Mall