JobThai
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา
Benefits
1.เบี้ยขยัน 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันชีวิต 4.รถรับ-ส่ง 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ 6.เงินขึ้นประจำปี 7.ชุดฟอร์มประจำปี ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
1/2 หมู่ 22 ถ.สุวินทวงศ์
Sala Daeng Bang Nam Priao Chachoengsao 24000