JobThai
Visa Connect Limited Partnership
หจก Visa Connect เป็นสาขาย่อยของบริษัท Thai Staff Solutions (UK) Limitedที่กอ่ตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2548 เราดำเนินธุรกิจยื่นวีซ่าให้คำปรึกษาด้านคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร แปลเอกสาร เขียนจดหมาย จัดหางานให้พนักงานไทยฟรี ฯลฯ
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ - ตั๋วเครื่องบินเที่ยวสหราชอาณาจักร เมื่อทำงานครบ 3 ปี
zero position en
Contacts
Visa Connect Limited Partnership
444 หมู่ 5 บ้านเป็นหัวทุ่งคำไฮ
Ban Pet Mueang Khon Kaen Khon Kaen 40000
Directions
รถส่วนตัว ที่ตั้งบริษัทคือ เลขที่ 69/6 หมู่ 23 อ เมือง จ ขอนแก่น - ถัดจากร้านเฉลียงชลลดา ริมบึงหนองโคตร