JobThai
บริษัท เจเอสเอ็น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท JSN GROUP CO., LTD. เป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและกิจกรรม TRADING ทั่วไป ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้ - นำเข้าและขายอุปกรณ์กอล์ฟและให้บริการคำปรึกษา
Benefits
กองทุนประกันสังคม โบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน )
zero position en
Contacts
บริษัท เจเอสเอ็น กรุ๊ป จำกัด
1035/17 ชั้น 2 อาคาร 71 สปอร์ตคลับ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท 71
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110