JobThai
สอนศิลปะ หลักสูตร ครบวงจรโดยใช้พื้นฐานสีโปสเตอร์เป็นหลัก Painting ให้เด็กและเยาวชนมีการวาดรูปที่ถูกต้องและถูกวิธี ฝึกสมาธิและต่อยอดให้กับการเรียนศิลปะในอนาคตและมุ่งเน้นการสอน Drawing Cartoon เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
Benefits
1. ตามกฎหมายแรงงาน 2. ค่าเบี้ยขยัน 3. โบนัส 4. อื่นๆ
Contacts
สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
บจก. ฮิต แกลเลอเรีย สำนักงานใหญ่ - เลขที่ 318/141 โครงการเมอริทเพลส ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10
Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310