บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการบรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์
Benefits
  • 1.ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารโอที
  • 2.ค่าพาหนะ
  • 3.ค่าKPI
  • 4.ค่าครองชีพ
  • 5.ค่ากะ
  • 6.เบี้ยขยัน
  • 7.ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้/เงินช่วยงานแต่งงาน/ช่วยงานศพบิดามารดา
Contacts
บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด
336/7 หมู่ 7 ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Bo Win Si Racha Chon Buri 20230