บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผลไม้อบแห้ง และอบแห้งแบบแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปและส่วนผสมอาหารระดับ Premium ชั้นนำของไทย มีความประสงค์จะรับผู้มีความสามารถ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งงาน ดังนี้
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร - ทุนการศึกษาพนักงาน - กองทุนสวัสดิการพนักงาน - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี / วันหยุดพักร้อน - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
5/55 ถนน ณ.ระนอง
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
ใช้งานแผนที่