JobThai
บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ งานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษางานระบบ และ ปรับปรุงงานโครงสร้าง (ทั้งงานระบบ และ งานระโครงสร้าง ) 1.งานระบบ:- - ไฟฟ้า 2.งานโครงสร้าง - Civil Construction - เหล็ก , สแตนเลส
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าเดินทาง (ตามตกลง)
zero position en
Contacts
บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
59/4 ม.2
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Directions
เส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี ถนนเส้นศุขประยูร เข้าซุ้มประตูวัดชากสมอ จาก ถนนศุขประยูร 400 ม. เส้นทาง บางนาตราด นิคมฯอุตสาหกรรม อมตะนคร บางปะกง ชลบุรี