บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
ได้เปิดดำเนินการด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
จนถึงปัจจุบัน
Benefits
  • -ค่าเดินทาง
  • -ค่าที่พัก
  • -ค่าโทรศัพท์
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสโครงการ
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปฎิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน หรือ Site งานอื่น นิคมอุตสาหกรรมบางชัน/และสามารถไปปฏิบัติงานที่ขอนแก่นได้
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Website: www.jk.co.th