บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 350 ล้านบาท หนึ่งใน Top 3 ของประเทศประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete:AAC) ภายใต้ชื่อ "สมาร์ทบล็อคเย็น" ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกของ WEHRHAHN ประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ป้องกันความร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเบา สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และสำนักงานขายอยู่ที่ บางนาคอมเพล็กซ์ กทม.
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยันประจำเดือน - เบี้ยขยันประจำปี เริ่มต้น 1,000 - 9,000 บาท - ค่าครองชีพ (เฉพาะ พนักงานต่างจังหวัด) - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา-มารดา ของพนักงาน - ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส ประจำปี(ตามผลประกอบการ) - ชุดฟอร์ม - ค่าแผนก (เป็นบางแผนก) - ค่าอาหาร (เป็นบางแผนก) - ค่าเดินทาง (เป็นบางแผนก) - เงินเกษียณอายุ - ที่พักสำหรับพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
11 หมู่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
Nong I Run Ban Bueng Chon Buri 20220
เว็บไซต์: http://www.smartblock.co.th
วิธีการเดินทาง
จากสี่แยกหนองชาก(ตลาดเนื่องจำนงค์) มุ่งหน้าสู่ อ.แกลง เลยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มาประมาณ 1 กม. กลับรถแยกหน้ายูเทิร์นกลับไฟแดงสี่แยกหนองปรือ สมาร์ทอยู่ขวามือติดกับสถานพินิจฯ
ใช้งานแผนที่