ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Benefits
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย ธอส.
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - ชุดฟอร์ม
 • - รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
There are currently no positions available.
Contacts
Mandarin Clothing Co.,Ltd.
50/1 หมู4 ถนน แจ้งวัฒนะ
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-834-7646 Ext. 7405
Directions
 • BTS สายสีชมพู(ระหว่างการก่อสร้าง)
 • รถประจำทาง สาย 32,33,104,505