ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
  • -ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
  • - ค่าอาหาร (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
  • - ค่าโทรศัพท์
2 Positions
1. รับสมัครด่วน
Sep 19, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
Sep 17, 2019
วิศวกรขายต่างประเทศ
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
Contacts
115 อาคารปรีดาวิว ชั้น6 ซอยโชคชัยจงจำเริญ (พระราม 3 ซอย 53) ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Fax: 02-295-2132
Directions
-รถโดยสารประจำทาง สาย 89 , สาย 205 , -BRT ลงสถานีวัดด่าน