JobThai
WESTON MYER LTD.
บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ ทางด้านเทคนิคแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ * อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ * อุตสาหกรรมไม้, ปาร์ติเกอร์บอร์ด และเอ็มดีเอฟบอร์ด * ผ้ากรองสำหรับใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแป้งและ อาหาร น้ำตาล น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช อุตสาหกรรมเหมืองแร่ รวมถึง ขบวนการบำบัดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ * อุตสาหกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการนำกลับมาใช้ใหม่
Benefits
*กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * ประกันสุขภาพ * ประกันอุบัติเหตุ * สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี * สวัสดิการรักษาพยาบาล * กิจกรรมประจำปี
zero position en
Contacts
WESTON MYER LTD.
8 ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Directions
รถส่วนตัว หรือรถเมล์