ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต,จำหน่าย,บริการติดตั้ง หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet)
Benefits
  • 1. กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศ(เฉพาะฝ่ายการตลาดและขาย)
  • 2. ค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีติดต่องานนอกพื้น(พื้นที่ที่บริษัทกำหนด)ที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เออาร์พี เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
99/1 หมู่ที่ 7
Hin Kong Mueang Ratchaburi Ratchaburi 70000
Directions
  • ด้วยตนเอง