JobThai
บริษัท กรีนแลนด์ อโกรเคมีคอล จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร กลุ่มหลัก คือสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และธาตุอาหารพืช โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยและจีน ทำให้มีแหล่งนำเข้า ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า โดยยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้เกษตรกรไทย ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยสโลแกนที่ว่า “ผลผลิตที่ดีของเกษตรไทย คือการพัฒนาของเรา”
Benefits
1.ประกันสังคม 2.เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.ท่องเที่ยวประจำปี 4.โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท กรีนแลนด์ อโกรเคมีคอล จำกัด
388/70 Biz Galleria ระหว่างซอยนวลจันทร์ 24-26 ถนนนวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230