JobThai
บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
นำเข้าเครื่องมืออุตสาหกรรม
Benefits
• ประกันอุบัติเหตุ+สุขภาพ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ชุดยูนิฟอร์ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • ค่าครองชีพ • เบี้ยขยันประกันสังคม • ประกันอุบัติเหตุ+สุขภาพ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ชุดยูนิฟอร์ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • ค่าครองชีพ • เบี้ยขยัน
zero position en
Contacts
บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
850/1 ซอยลาดกระบัง30/5 ถนนลาดกระบัง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10520
Directions
ใกล้แฮพอตลิงค์ลาดกระบัง