JobThai
บริษัท จัดหางาน มาลินโด จำกัด
จัดหางานส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตจัดหางานต่างประเทศเลขที่ ต. 8/2527
Benefits
1.ที่พักฟรี 2.ตั๋วเครื่องบินไปและกลับนายจ้างจัดหาให้ 3.รถรับส่งฟรี 4.อื่นๆตามกฎหมายประเทศคูเวตกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท จัดหางาน มาลินโด จำกัด
110 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8 ถนนจันทน์สะพาน 3
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120