JobThai
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ในโซนเมืองทองธานี
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - งานวันเกิด
zero position en
Contacts
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
405 ถ.บอนสตรีท ช.13
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
โดยรถเมล์หรือรถส่วนตัว