บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
บริษัทไทยธัญญา อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงงานผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ "ต้มยำกรอบ" ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ผลไม้อบแห้ง ภายใต้แบรนด์ "เบเนฟรุ้ต" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง
บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตผลไม้อบแห้งขึ้นอีกที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๑๔ ปี ที่ผลไม้อบแห้งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และมีการกระจายไปสู่ต่างประเทศ ๒๑ ประเทศทั่วโลก
บริษัท ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และให้การทุ่มเทต่อการศึกษา ลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนา ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพมีคุณค่าตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค
ปัจจุบันกำลังขยายงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดในอนาคต ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญเข้ามาร่วมพัฒนา บริษัทฯจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - การตรวจพนักงานสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุพนักงานรายวัน,รายเดือน
 • - โบนัสประจำปี , การปรับค่าจ้างประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - รางวัลพนักงาน SMILE ประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต/กรณีคลอดบุตร
 • - เงินรางวัลปฏิบัติงานสม่ำเสมอ(เบี้ยขยัน)
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี
 • - ค่ากะ
 • - ค่าสภาพงาน
 • - เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานต่างจังหวัด
 • - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด) กรณีไปทำงานต่างจังหวัด
 • - ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมัน ( ฝ่ายขาย )
10 Positions
Contacts
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
15 16 17 18 ซอยเอกชัย 43/2-3
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
event langing page