ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพต่อสังคม
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง, (ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
1 Position
1.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
Lat Phrao, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Contacts
34 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
Chorakhe Bua Lat Phrao Bangkok 10230
Fax: 02-570-1125
Website: www.payai.com