JobThai
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด
เป็นบริษัทตัวแทนนำเข้าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งจำหน่ายให้กับห้องปฎิบัติการทั่วไป ห้องปฎิบัติการทางด้านการแพทย์, ด้านวิทยาศาสตร์, โรงพยาบาล, หน่วยงานอนามัย, โรงงานอุตสาหกรรม, สถาบันวิจัย หน่วยงานวิจัยสถาบันพัฒนาทางการแพทย์ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีทีมงานที่มีความชำนาญกว่า 10 ปี ในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เราพัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจ ทางบริษัทต้องการรับบุคคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
- ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์ - ค่าบำรุงรักษารถยนต์รายปี - Commission รายเดือน - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม
Contacts
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด
252 Suan Siam Road
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
Directions
อยู่ใกล้กับสยามปาร์ค