JobThai
ร้านอาหารไทย วิชชั่น สยาม
ร้านอาหารไทยในเมืองหางโจว ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียง1ปี จึงสามารถขยายสาขาออกไปเพิ่มได้อีกถึง 2 สาขา คือสาขาชีหูและสาขาหนิงโปว
Benefits
- ที่พัก อาหาร ฟรีตลอดการทำงาน - พร้อมดำเนินการเรื่องพาสปอร์ต วีซ่า และตั๋วเครื่องบินให้ฟรี - สัญญาจ้างขั้นต่ำ1ปี
zero position en
Contacts
ร้านอาหารไทย วิชชั่น สยาม
เมืองหางโจว มณฑลจื่อเจียง ประเทศจีน
Macao SAR