ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างคู่สัญญาระหว่างหน่วยงานราชการ ก่อร้างถนน สะพาน เขื่อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง
25/1 ถนนยะรัง
A No Ru Mueang Pattani Pattani 94000
เว็บไซต์: thienpreecha.com