บริษัท เฟิรส์ท พรีซีชั่น จำกัด
บริษัทฯเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 ขณะนี้ได้ขยายสายงานเพิ่ม จึงต้องการผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เบียขยัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟิรส์ท พรีซีชั่น จำกัด
24/72 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม. 24 (ซ.24 แลนด์)
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
ใช้งานแผนที่