บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท ซีซีพี เท็กไทล์ จำกัด ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจสิ่งทอมายาวนาน โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการดำเนินงานโรงงานพิมพ์ผ้าแบบพิมพ์มือ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติในปัจจุบัน โดยมีพนักงานมากกว่า 100 คนที่ทำงานให้กับเรา มุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถขยายการผลิตการพิมพ์และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
85 หมู่ 1
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
See Map