Exim International Shipping Forwarder Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออกทั่วราชอาณาจักร
สวัสดิการ
  • - มีประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการทำงานเบิกได้หมด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Exim International Shipping Forwarder Co.,Ltd.
65/241อาคารเอื้อมรสุข
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: eximint.com
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์ หรือ taxi