บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2545 จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคุณจิตรกร อินธิแสง เป็นผู้ก่อตั้ง
ในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน
งานทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยเฉพาะจากประสบการณ์
การทำงานกว่า 20 ปี จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • เบี้ยเลี้ยง
  • โบนัส
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าบ้าน
  • ค่าน้ำมัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ เปอร์ฟอร์แมนซ์ อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
39/24 ถ.หนองหว้า
Huai Pong Mueang Rayong Rayong 21150
เว็บไซต์: www.apecndt.com