บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
ผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นในกลุ่มของสติ๊กเกอร์ โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และทั่วไป
Benefits
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง และ โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
700/394 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000