บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ดำเนินกิจการด้านเป็นผู้รับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งกำลังขยายงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว
Benefits
  • Uniform
  • ประกันสุขภาพและชีวิตกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • Provident fund
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
628 อาคารทริพเพิล ไอ ชั้น 6 ซ.กลับชม ถนนนนทรี
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120