JobThai
สำนักงานบาลานซ์แท็กซ์แอคเคาน์ติ้ง
สำนักงานฯ มีความเชี่ยวชาญการจัดทำ และการบริหาร วางแผน เป็นที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม ช่วยตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียน มากกว่า 15 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบริหาร และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การธนาคาร เป็นเวลา 18 ปี บัดนี้ธุรกิจของสำนักงานฯ รับทำบัญชี ภาษีอากรของเรา ขยายตัว เจริญก้าวหน้า ต้องการผู้ที่รักงานด้านบัญชี ภาษีอากร มาร่วมงาน เราทำงานเป็นทีม ดูแลกันเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
Benefits
-โบนัสประจำปี -ปรับเงินเดือนประจำปี -ค่าล่วงเวลา -วันลาพักร้อน -วันหยุดตามกฎหมาย
zero position en
Contacts
สำนักงานบาลานซ์แท็กซ์แอคเคาน์ติ้ง
90 ซ.บางแวก 37 ถ.บางแวก
Bang Waek Phasi Charoen Bangkok 10160
Directions
- ลง BTS สถานีบางหว้า - ต่อรถเมล์สาย 89,751,710